Gratis kjernetid på AKS

Hvem får gratis kjernetid?

Tilbudet gjelder elever i første klasse skoleåret 2016-2017.

 

Dette er gratis:

Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke

Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien

På planleggingsdager og inneklemte dager kan eleven være en halv dag på AKS

 

Dersom foresatte ønsker at eleven skal være med på AKS enn dette, kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

 

Heldagsplass til redusert pris

En heldagsplass koster fra 217 til 923 kroner per måned avhengig av foresattes inntekt. Med heldagsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

 

Målet med å innføre gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er:

Å øke elevenes språkferdigheter

Å øke deltakelsen i AKS

Å heve kvaliteten og sikre et likeverdig tilbud

 

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven:

https://gran.osloskolen.no