Informasjon til foresatte

Åpningstider:

Aktivitetsskolen er åpen mandag til fredag fra kl. 07.30 til 17.00. AKS er også åpen i høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. På offentlige høytidsdager som faller på dager utenom lørdag og søndag er aktivitetsskolen også stengt. Dette gjelder:

 - Julaften, første juledag og andre juledag

 - Nyttårsaften og første nyttårsdag

 - Skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag

 - Kristi himmelfartsdag

 - 1. mai

 - 17. mai

 - Andre pinsedag

 

Heldagsplass i AKS:

At et barn har heldagsplass i AKS betyr at foresatte har mulighet til å benytte seg av AKS-tilbudet alle dager AKS er åpen, fra 07.30 - 17.00. Se egen artikkel om priser for heldagsplass i AKS.

 

Halvdagsplass i AKS:

At et barn har halvdagsplass i AKS betyr at foresatte har begrenset mulighet til å benytte seg av AKS-tilbudet. Retningslinjene for halvdagsplass endret seg i forbindelse med innføringen av gratis kjernetid (se beskrivelse nedenfor). En haldagsplass i AKS tilsier 12 timer pr. uke etter skoletid. I skolens ferier kan AKS-tilbudet benyttes 2 hele dager pr. uke. På inneklemte dager kan plassen benyttes halve dagen (4,75 timer). Les mer om bruk av halvdagsplass her.

 

Gratis kjernetid

Skoleåret 2016-2017 innføres gratis kjernetid i AKS i de fire bydelene Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand. Gran skole blir altså en del av ordningen, som går ut på at alle som begynner i første klasse dette skoleåret tilbys 12 timer gratis AKS pr. uke. Ordningen vil bli utvidet slik at elevene får det samme tilbudet når de begynner i andre klasse. De 12 timene kan benyttes etter skoletid og fordeles etter avtale med de ansatte på AKS. Ellers gjelder de samme retningslinjer for bruk av halvdagsplass som er skissert over. Kommunens satsing på gratis kjernetid bunner i et mål om at AKS skal være en plass for språktrening, lesing og regning i kombinasjon med fysisk aktivitet og lek.