Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo

Leder for Aktivitetsskolen:

 

Arild Johnsen

Telefon: 902 93 177

Epost: arild.johnsen@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: Aktivitetsskolen Gran, Granstangen 50, 1051 OSLO

 

Kontaktperson på basen på Grendeskolen:

 

Berit Vollene Hvidsten

Telefon: 904 06 670

Epost: berit.hvidsten@osloskolen.no