Leksehjelp

Elever på leksehjelp

Gran skole gir et tilbud om leksehjelp til alle elever ved skolen. Dette betyr at leksehjelp tilbys på 1. – 7. trinn. God leksehjelp kan være en støtte i skolens arbeid for å skape sosial utjevning, men det viktigste arbeidet mot reproduksjon av sosial ulikhet i skolen skjer innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet og skal sikre at tilbudet når alle elevene, og gis til de som ønsker det. Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder.

 

For å få et best mulig tilbud til den enkelte har vi valgt å ha påmelding til alle tilbudene, samt registrering av fremmøte for de påmeldte. Tilbudet gis av lærere, innleide studenter og assistenter. Tilbudene gis i periodene 1. september- 10. desember og 1. januar – 1. juni. Elevene får servert frukt i forbindelse med leksehjelpen og har god tilgang til pc-utstyr. Det vil i tillegg tilbys spesifikke leksehjelpskurs som vil foregå for kortere perioder i løpet av skoleåret. Følg med på hjemmesiden.