Mottaksklasse

Klasserom

Fra 2009 har Gran skole ønsket mottakselever fra 3. - 7. trinn velkommen som elever ved skolen. Elever som starter i mottaksklasse har ikke lang fartstid i Norge og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene i mottaksklasse har skolegang fra hjemlandet og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket før de etter ca 10 måneder overføres til bostedsskolen for ordinær skolegang.

 

Skoleåret 2016-2017 gir skolen tilbud om to mottaksklasser. 

 

Praktisk informasjon om mottakstilbudet ved Gran skole:  

Målgruppe

  • Tilbud for elever fra 3. - 7. trinn med noe skolegang fra hjemlandet
  • Elever uten skolegang fra hjemlandet skal søkes inn ved en alfabetiseringsklasse
  • Elever på 1. og 2. trinn skal få sin skolegang ved bostedsskolen

 

Innhold og varighet

  • Inntil 10 måneder. Innmelding hele året.
  • Innmelding skjer via bostedsskolen som tar kontakt med Gran skole for nærmere avtale
  • 19 timer i uken bestående av norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, KRLE, kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og IKT
  • Alle timer benyttes til norskopplæring