PPT

Om Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage eller hjemme.  For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT. Les mer om PPT på Oslo kommunes nettsider.