Permisjonsreglement

Informasjon om permisjon fra den pliktige opplæringen

Gran skole vil oppfordre foreldrene til å ikke søke permisjon fra opplæringen dersom det ikke er helt nødvendig. Det er skoleplikt i Norge og elevene bør i regelen være på skolen i de 190 skoledagene som et skoleår består av. Alle skoledager inneholder viktig læring og sosial utvikling for elevene.

Dersom det er aktuelt å søke om permisjon fra opplæringen vil vi ut i fra regelverket vurdere om en eventuell permisjon er "Faglig forsvarlig". I denne vurderingen vil vi se på tidligere fravær fra den pliktige opplæringen, faglig og sosial utvikling hos eleven, samt om det er sannsynlig at eleven vil kunne få tatt igjen det tapte under eller etter en eventuell permisjonsperiode.

 

HUSK, DET ER BARE 190 SKOLEDAGER I ET SKOLEÅR

 

Søknadskjema for permisjon fra opplæringen

For å lette saksbehandlingen har Gran skole utarbeidet et søknadsskjema til bruk ved søknad om permisjon (fri) fra opplæringen. Søknad om skolefri stilles til rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark, tre uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Kontaktlærer kan innvilge søknader på inntil tre dager. 

Søknadsskjema får de ved henvendelse til skolen eller det kan lastes ned fra skolens hjemmeside.