Skolemelk

Skolemelkordningen sikrer at elevene får tilgang til kald melk hver dag. Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at melk bør være en del av skolemåltidet. Melken er subsidiert slik at alle skoleelever får tilbud om melk til redusert pris. Foresatte bestiller og betaler melken direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk.

 

Dersom du er interessert i å abonnere på Gran skoles melkeordning ta kontakt med skolen eller gå direkte inn på skolemelk.no