Rutiner ved sykdom, fravær og forsentkomming

 

Rutiner:

Om en elev er syk, ringer foresatte skolens kontor (24 08 48 20) og gir beskjed. Dette gjøres i god tid før skolestart 08.15, og gjelder også dersom barnet er forsinket og ikke kommer til å rekke skolen i tide. Dersom eleven er syk flere dager gir foresatte gir beskjed hver morgen i sykdomsperioden.

 

Like etter skoleklokka har ringt og elevene har gått inn i garderoben låser læreren inngangsdøra. Elever som kommer til skolen etter dette må henvende seg i hovedinngangen. På Grendeskolen er dette nedre inngang, ved lærernes personalrom.

 

Morgenvakten (sosiallærer eller ledelse) tar imot elever som kommer for sent til skolen, og får beskjed fra lærerne eller kontoret om elever som er fraværende. Dersom det ikke er gitt beskjed om elevens fravær ringer skolen hjem og etterlyser eleven.