6A har lest til gull i Norlis nasjonale lesekonkurranse

6A - bilde

Elevene har fortløpende registrert alle bøkene de har lest på lesekonkurransens nettside, og læreren har godkjent. Slik har elevene kunnet følge med på sin egen og klassens lesing underveis i konkurransen, og sammenligne med andre elever og klasser i landet. Det har vært svært motiverende for elevene å se at klassen med jevne mellomrom har vært på topplistene både for Oslo og for 6. trinn i Norge.

Nå er konkurransen over, og klassen har lest til gulldiplom: 3350 i gjennomsnitt per elev! Dette tilsvarer 257 sider i uka, eller 36 sider om dagen - per elev, i gjennomsnitt. Klassen kom på 13. plass i Oslo. Det er sterkt!

GRATULERER TIL 6A! De premieres med pizzakveld på skolen. Lesekonkurransen har også gitt gevinster som mer leselyst, bedre lesevaner, bedre leseferdigheter og flere leseopplevelser. Nå gjelder det å lese like mye også når det ikke er konkurransetider!

6A - lesekonkurranse