Ledelse og ansatte

Personalet på Gran

Skolens ledelse og administrasjon

 

Randi

Rektor

Randi Sømo

E-post: Randi.Somo@ude.oslo.kommune.no

Rektor Randi Sømo er pedagogisk og administrativ leder av skolen. Hun har ansvar for å skape et godt læringsmiljø, legge forholdene til rette for pedagogisk utviklingsarbeid og fremme samarbeid og trivsel mellom alle som er tilknyttet skolen. Rektor har dette skoleåret også spesifikt ansvar for oppfølging av 4. trinn og mottaksklassene.

 

 

 

Uten bilde mann

Assisterende rektor

Arild Johnsen

E-post: Arild.Johnsen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Arild Johnsen har spesielt ansvar for den pedagogiske oppfølgingen på 1. - 3. trinn. Han er også leder for aktivitetsskolen og har dermed også ansvar for samarbeidet med mellom skole og AKS.

 

 

 

NaimaUndervisningsinspektør

Naima Antonsen-Snåre

E-post: Naima.Snare@ude.oslo.kommune.no 

Undervisningsinspektør Naima Antonsen-Snåre har ansvaret for oppfølgingen av 5. - 7. trinn. Hun følger også opp de nyutdannede lærerne på skolen gjennom programmet Forsterket lærerutdanning.

 

 

 

 

Kirsten

Konsulent

Kirsten Ancona

E-post: Kirsten.Ancona@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 24084820

Konsulent Kirsten Ancona er på flere måter skolens ansikt utad. Hun er den som svarer i telefonen, og formidler informasjon videre til alle ansatte.