Skolens historie

Grendeskolen

Skolen ligger midt i lokalmiljøet på Furuset som består av blokker og småhusbebyggelse. Skolen ligger inntil den flotte Verdensparken, det er kort vei til bibliotek, Furuset senter og idrettshallen Furuset Forum, samtidig som det er et vell av turveier i området, som fører både inn i marka og til andre grønne lunger i området.

Skolen ble bygget på slutten av 1970-tallet, og første byggetrinn sto ferdig i 1978.

Denne bygningen, som kalles Grendeskolen, huser i dag småskolen, som består av 1.-3. trinn og Aktivitetsskolen. Det andre bygget, som ble ferdigstilt i 1980, kalles Storskolen. Storskolen huser to mottaksklasser samt 4. – 7.trinn. 

I tillegg er størstedelen av skolens administrasjon, samt skolebibliotek og aula å finne i dette bygget. Skolen bruker Furuset idrettshall og svømmehallen i Furuset senter som kroppsøvingsarena for elevene.

Skolen har i mange år satset på å skape et godt læringsmiljø - med nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme. Fokuserte utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. I tillegg ro, orden og faglig konsentrasjon.