Strategisk plan

Bilde av blyanter hentet pixabay.com

Skolens strategiske plan er vårt viktigste styringsdokument. Her setter skolen opp sine strategiske mål og satsingsområder for kommende kalenderår og for kommende fireårsperiode.

 

Du kan lese Gran skoles strategiske plan for 2016 her.