Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyret ved Gran skole har jevnlige møter og behandler stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Gran skole har møterett i driftsstyret.

 

 

Driftstyreleder: Sara Osman Humed Jaber 

E-post: sara_n@live.no