Elevrådet

ElevrådetElevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle lærings- og arbeidsmiljøet og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

 

På Gran skole er det to elevråd: 1. - 3. trinn og 4. - 7. trinn + mottak. Elevrådene jobber for å fremme saker fra skolens elever. Elevene kan selv ta opp saker de er opptatt av, og som angår alle elevene. I hovedsak dreier det seg om forhold som angår dem i hverdagen i forhold til skole, læring og arbeidsmiljøet.

 

Elevrådene kan uttale seg i alle de sakene som angår skolen, men de har ikke noen myndighet til å ta noen bindende avgjørelser. Elevrådene på Gran skole representerer alle elevene ved skolen, og det er via denne instansten at elevene kan ytre sin vilje og mening.